Prawa autorskie, udostępnianie, archiwizacja

Czasopismo ukazuje się od 2019 r. w modelu open access, na niewyłącznej licencji Creative Commons, zgodnej z aktualnymi wzorami opublikowanymi przez organizację Creative Commons, w szczególności CC BY-NC 4.0 (uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne).

Artykuły zamieszczone w czasopiśmie „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” objęte są licencją CC BY-NC 4.0 – link do strony https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.pl

Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC 4.0)

Użytkownik ma prawo do dzielenia się utworami na warunkach:

  • Uznania autorstwa
  • Użycie niekomercyjne

Z pozostałych zamieszczonych w niniejszym czasopiśmie utworów można korzystać w ramach dozwolonego użytku zgodnie z art. 23-35 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

Więcej szczegółów o licencji CC BY-NC 4.0 znajdą Państwo na stronie:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.pl

Treść licencji dostępna pod linkiem:
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.pl

 

Copyright

Od wydania Tom 13 (2019 r.) czasopismo umożliwia Autorom zachowanie praw autorskich do swoich prac bez ograniczeń. Autorzy udzielają Wydawcy niewyłącznej nieograniczonej licencji do korzystania z Utworu na wielokrotne wydanie i dystrybucję.
 

Archiwizacja

Wszystkie teksty pochodzące z czasopisma są publikowane w wersji elektronicznej. Dążymy do archiwizacji tekstów w różnorodnych bazach danych.

Celem polityki otwartego dostępu jest udostępnienie wyników badań naukowych w sposób otwarty i bezpłatny, w wybranym przez użytkownika czasie, bez ograniczeń technicznych.
Zgodnie z polskim prawem Redakcja przesyła wszystkie numery do Biblioteki Narodowej, która wykonuje permanentną archiwację.
Czasopismo jest archiwizowane cyfrowo w bibliotece cyfrowej Biblioteki Narodowej POLONA  oraz w serwisie Biblioteka Nauki .
 
Treści czasopisma są dostępne w serwisach https://keepers.issn.org/keepers 

https://portal.issn.org/resource/ISSN/2544-8730.

Polityka samoarchiwizowania

Samoarchiwizacja artykułów wydanych od Tomu 13 (2019):

Obecnie artykuły publikowane w czasopiśmie ukazują się na licencji Uznanie autorstwa - niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe ( CC BY-NC 4.0). Autorzy mogą dokonywać samoarchiwizacji wersji wydawniczej tekstu (ostateczna, opublikowana wersja tekstu, nazywana również jako: published version, final published version) oraz/lub postprintów (zrecenzowanej naukowo ostatecznej wersji elektronicznej publikacji zaakceptowanej przez Wydawnictwo do opublikowania). 

Artykuły wydane przed rokiem 2019:
W celu dokonania samoarchiwizacji swojego artykułu wydanego przed rokiem 2019 należy najpierw skierować swoje zapytanie o zgodę Wydawcy na samoarchiwizację (na adres  bookhistory@uw.edu.pl). 

Polityka archiwizacji danych badawczych

Redakcja wspiera politykę otwartego dostępu. Zachęcamy Autorów do archiwizacji danych badawczych w otwartych repozytoriach danych badawczych oraz poprawnego cytowania w swoich publikacjach danych badawczych, w szczególności załączenia numeru DOI lub innego identyfikatora danych badawczych.

Informacje o polityce dot. danych badawczych

Czym są dane badawcze?
Dane badawcze – dane zbierane, przetwarzane, pozyskane lub wytwarzane w ramach badań naukowych lub prac rozwojowych, cyfrowe i nie cyfrowe.

Zachęcamy Autorów do archiwizacji danych badawczych w otwartych repozytoriach danych badawczych:


Należy pamiętać, że dane badawcze powinny spełniać zasady FAIR: 1. Findable - łatwo wyszukiwalne; 2. Accessible - dostępne dla każdej zainteresowanej osoby; 3. Interoperable - interoperacyjne, możliwe do łączenia z innymi danymi; 4.Reusable - wielokrotnego użytku.

Katalogi danych badawczych:

Katalogi otwartych repozytoriów danych badawczych: