Prawa autorskie i udostępnianie

Czasopismo ukazuje się w modelu open access, na niewyłącznej licencji Creative Commons, zgodnej z aktualnymi wzorami opublikowanymi przez organizację Creative Commons, w szczególności CC BY-NC 4.0 (uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne).

Artykuły zamieszczone w czasopiśmie „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” objęte są licencją CC BY-NC 4.0 – link do strony https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.pl

Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC 4.0)

Użytkownik ma prawo do dzielenia się utworami na warunkach:

  • Uznania autorstwa
  • Użycie niekomercyjne

Z pozostałych zamieszczonych w niniejszym czasopiśmie utworów można korzystać w ramach dozwolonego użytku zgodnie z art. 23-35 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

Więcej szczegółów o licencji CC BY-NC 4.0 znajdą Państwo na stronie:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.pl

Treść licencji dostępna pod linkiem:
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.pl