Aktualny numer

Tom 18 Nr 1 (2024): Book heritage in danger: Ukrainian bibliography studies
Wyświetl wszystkie wydania

UWAGA!

Aby zgłosić artykuł wyślij e-mail na adres redakcji bookhistory@uw.edu.pl, w celu otrzymania dostępu  - loginu i hasła.


                                                                    

Okładka - mała
Aktualny numer

Kwartalnik (do 2019 r. rocznik) „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” to ogólnopolskie czasopismo naukowe z zakresu nauk o komunikacji społecznej i mediach Katedry Książki i Historii Mediów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego redagowane od 2006 r. (następca czasopisma „Z Badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi” wydawanego od 1975 r.). Czasopismo publikuje rezultaty badań z zakresu szeroko pojętej kultury książki w kontekście historycznym.

Czasopismo ukazuje się w modelu OPEN ACCESS, na niewyłącznej licencji Creative Commons, zgodnej z aktualnymi wzorami opublikowanymi przez organizację Creative Commons, w szczególności CC BY-NC 4.0 (uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne).

Redakcja nie pobiera opłat za przyjęcie artykułów do druku oraz nie płaci honorariów.

Od 2021 r. czasopismo jest indeksowane w bazie SCOPUS oraz ErihPlus

Czasopismo ukazuje się w wersji elektronicznej

e-ISSN 2544-8730

ISSN 1897-0788

Punkty MSWiN 20 Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Warszawski