Misja i cele czasopisma

Kwartalnik (do 2019 r. rocznik) „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi" to międzynarodowe  czasopismo naukowe z zakresu nauki o książce Katedry Książki i Historii Mediów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego redagowane od 2006 r. (następca czasopisma „Z Badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi” wydawanego od 1975 r.).

Czasopismo publikuje rezultaty badań z zakresu szeroko pojętej kultury książki w kontekście historycznym. Zadaniem czasopisma jest dostarczenie wszechstronnego forum dla publikowania dorobku i wymiany myśli środowiska bibliologów polskich oraz poprzez zapraszanie do współpracy badaczy zagranicznych prezentowanie najnowszych dokonań, inicjatyw i trendów w badaniach nad kulturą książki na świecie.

Oprócz oryginalnych prac naukowych zamieszczane są materiały źródłowe, artykuły recenzyjne polskich i zagranicznych publikacji specjalistycznych oraz kronika życia naukowego.

Od 2017 r. ukazują się tematyczne tomy specjalne.

Wszystkie artykuły publikowane w czasopiśmie są dostępne bezpłatnie na podstawie licencji CC BY-NC 4.0.

Redakcja nie pobiera opłat za przyjęcie artykułów do druku oraz nie płaci honorariów.

 

WSPARCIE

Czasopismo zostało dofinansowane na podstawie umowy umowy nr 653/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Udział zagranicznych recenzentów w ocenie publikacji; Stworzenie anglojęzycznej wersji wydawniczej publikacji; Digitalizacja tomów archiwalnych rocznika w celu zapewnienia otwartego dostępu do nich przez Internet oraz wdrożenie i utrzymanie cyfrowej platformy redakcyjnej.

 

Czasopismo zostało dofinansowane w 2023 r. w ramach działania  I.2.1. Poprawa zdolności publikacyjnych – zwiększenie międzynarodowego zasięgu periodyków UW i I.2.2. Podniesienie wpływu regionalnego na naukę poprzez wysokiej jakości rozpowszechnianie wyników – czasopisma realizowanego w ramach Programu «Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza» Uniwersytet Warszawski.

  • zwiększenie liczby publikacji dotyczących wyników badań naukowców z UW w najlepszych światowych periodykach,
  • zwiększenie międzynarodowego zasięgu periodyków wydawanych na UW, a co za tym idzie – wpływu ukazujących się w nich tekstów na naukę światową,
  • podniesienie jakości publikacji upowszechniających uzyskane wyniki,
  • podniesienie reputacji czasopism wydawanych przez jednostki UW (indeksowanych w bazach, o wysokich wskaźnikach),
  • wdrożenie rozwiązań ułatwiających współpracę z recenzentami.