Misja i cele czasopisma

Kwartalnik (do 2019 r. rocznik) „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi" to ogólnopolskie czasopismo naukowe z zakresu nauki o książce Katedry Książki i Historii Mediów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego redagowane od 2006 r. (następca czasopisma „Z Badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi” wydawanego od 1975 r.).

Czasopismo publikuje rezultaty badań z zakresu szeroko pojętej kultury książki w kontekście historycznym. Zadaniem czasopisma jest dostarczenie wszechstronnego forum dla publikowania dorobku i wymiany myśli środowiska bibliologów polskich oraz poprzez zapraszanie do współpracy badaczy zagranicznych prezentowanie najnowszych dokonań, inicjatyw i trendów w badaniach nad kulturą książki na świecie.

Oprócz oryginalnych prac naukowych zamieszczane są materiały źródłowe, artykuły recenzyjne polskich i zagranicznych publikacji specjalistycznych oraz kronika życia naukowego.

Od 2017 r. ukazują się tematyczne tomy specjalne.

Wszystkie artykuły publikowane w czasopiśmie są dostępne bezpłatnie na podstawie licencji CC BY-NC 4.0.

Redakcja nie pobiera opłat za przyjęcie artykułów do druku oraz nie płaci honorariów.

Czasopismo zostało dofinansowane na podstawie umowy umowy nr 653/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Udział zagranicznych recenzentów w ocenie publikacji; Stworzenie anglojęzycznej wersji wydawniczej publikacji; Digitalizacja tomów archiwalnych rocznika w celu zapewnienia otwartego dostępu do nich przez Internet oraz wdrożenie i utrzymanie cyfrowej platformy redakcyjnej.