Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi”:
prof. ucz. dr hab. Jacek Puchalski (Uniwersytet Warszawski)
jacek.puchalski@interia.pl
https://orcid.org/0000-0003-2023-6988
Zastępca redaktora naczelnego
dr hab. Agnieszka Chamera-Nowak (Uniwersytet Warszawski)
achamera@uw.edu.pl
ORCID https://orcid.org/0000-0001-6445-2143

Sekretarze redakcji:
dr hab. Agnieszka Chamera-Nowak (Uniwersytet Warszawski)
achamera@uw.edu.pl
ORCID https://orcid.org/0000-0001-6445-2143

dr Dorota Pietrzkiewicz (Uniwersytet Warszawski)
d.pietrzkiewicz@uw.edu.pl
ORCID https://orcid.org/0000-0003-3870-5308

Redaktorzy tematyczni:

  • dr hab. Agnieszka Chamera-Nowak (Uniwersytet Warszawski) – bibliotekoznawstwo, prasoznawstwo, historia książki po 1945 r.
  • dr hab. Anna Kamler (Uniwersytet Warszawski) https://orcid.org/0000-0002-8473-6714 – historia książki drukowanej, kultura książki
  • dr Dorota Pietrzkiewicz (Uniwersytet Warszawski) – historia książki, archiwistyka
  • dr hab. Piotr Tafiłowski (Uniwersytet Warszawski) https://orcid.org/0000-0003-2798-3249 – inkunabulistyka, rękopiśmiennictwo, kodykologia, paleografia
  • dr hab. Marek Tobera (Uniwersytet Warszawski) https://orcid.org/0000-0002-8714-7982 – prasoznawstwo, historia książki po 1945 r., ruch wydawniczo-księgarski

Redakcja językowa:

  • Anna Wołodko (j. polski),
  • Zofia Ustaborowicz-Sobiepanek (j. angielski).

Tłumaczenia:

  • prof. ucz. dr hab. Małgorzata Kisilowska (Uniwersytet Warszawski) https://orcid.org/0000-0001-5733-5424