Prenumerata

Sprzedaż czasopisma prowadzi:
Grupa Cogito Sp. z o.o.
ul. Zagójska 7 lok. 5
04-160 Warszawa
tel./faks: (22) 610 11 71
www.grupacogito.pl

W sprawie numerów archiwalnych należy kontaktować się z Redakcją.