What did remain of the worn out editions? The collections of the local and foreign libraries as the base for research of the Polish popular books of the second half of the 19th century (a case study of selected religious and didactic publications)

Autor

DOI:

https://doi.org/10.33077/uw.25448730.zbkh.2019.162

Słowa kluczowe:

19th century – popular publications – state of preservation of books – foreign libraries – local libraries

Abstrakt

The paper offers an insight into the poor state of preservation of the Polish popular publications of the second half of the 19th century, based on systematic queries for the new edition of the Estreicher family Bibliografia Polska XIX stulecia (Polish Bibliography of the 19th century). The queries revealed that many of the editions in question are now completely lost, and quite often the only one or two survived copies can be found either abroad or in small local libraries/museums. The discussed examples include several popular books by the Roman Catholic bishop, Szymon Marcin Kozłowski; the commonly used primer for country children (Elementarz dla chłopców wiejskich for boys and Upominek dla dziewcząt wiejskich for girls); and the religious publications of Blessed Father Honorat OMFCap (Florentyn Wacław Koźmiński). Problems with the preservation of popular books from cultural borderlands are illustrated by the case of the Lutheran catechism published by Rev. Karol Kotschy for the local Silesian evangelical community in Ustroń. Finally, a few examples of the 19th-century Polish-American mass publications are discussed.

Bibliografia

Reference
• Chojnacki W., Bibliografia wydawnictw zwartych Polonii amerykańskiej 1867-1900, Warszawa-Kraków 1991.
• Dunin J., Papierowy bandyta. Książka kramarska i brukowa w Polsce, Łódź 1974.
• Estreicher K., Bibliografia Polska XIX stulecia, new edition. T. 10, ed. K. Estreicher (jun.), Kraków 1972.
• Estreicher K., Bibliografia Polska XIX stulecia, new edition. T. 19, by the team managed by W. Walecki, ed. T. Nastulczyk, Kraków 2015.
• Estreicher K., Bibliografia Polska XIX stulecia, new edition. T. 20, by the team managed by W. Walecki, ed. T. Nastulczyk, Kraków 2016.
• Grochowski P., Straszna zbrodnia rodzonej matki. Polskie pieśni nowiniarskie na przełomie XIX i XX wieku, Toruń 2010.
• Gruca A., Badania nad książką i jej rodzajami w Polsce po II wojnie światowej, „Roczniki Biblioteczne” 2016, vol. 60, pp. 165-185.
• Korzon T., Aleksander Krajewski (A. A . K.), „Biblioteka Warszawska” 1903, vol. 1, pp. 319-349.
• [Koźmiński F.W. – o. Honorat OFMCap], Miesiąc Najświętszego Oblicza Pańskiego, [2nd expanded edition], Warszawa 1899 (cover date: 1900).
• Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas, [online] http://nbdb.libis.lt/ [retrieved on 21.10.2018].
• Nastulczyk T., Długie trwanie tradycji staropolskiej, czyli «Kotwica (w) ostatniej toni», [in:] Nihil sine litteris. Scripta in honorem Professoris Venceslai Walecki, ed. T. Nastulczyk, S. Siess-Krzyszkowski, Kraków 2017, pp. 529-544.
• Pilch M., Spotkanie PTEw – Ks. Karol Kotschy, [online] http://www.ustron.luteranie.pl/ spotkanie-ptew-ks-karol-kotschy.html [retrieved on 21.10.2018].
• Spallek W., Polskie szkolne atlasy geograficzne 1771-2012, Wrocław 2018.
• Współczesne księgozbiory polskie za granicą. Informator. T. 1: Polskie i polonijne księgozbiory instytucji, B. Bieńkowska, E. Maruszak, J. Puchalski, Warszawa 2009.
• Żywczyński M., Kozłowski Szymon Marcin, [in:] Polski słownik biograficzny. Vol. 15: Kozłowska Zofia – Kubacki Stanisław, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970, pp. 31-32.

Pobrania

Opublikowane

2019-12-30

Numer

Dział

Artykuły