Księgozbiory rozproszone, przemieszczone i przejęte. Problemy zabezpieczenia, dokumentacji i informacji

Autor

  • Barbara Bieńkowska

DOI:

https://doi.org/10.33077/uw.25448730.zbkh.1993.359

Słowa kluczowe:

dobra kultury, dokumentacja, księgozbiory historyczne, księgozbiory rozproszone, księgozbiory zagrabione, Pracownia Dokumentacji Księgozbiorów Historycznych, Polskie Towarzystwo Bibliologiczne, Biblioteka Narodowa

Abstrakt

Do dóbr kultury bezsprzecznie należą księgozbiory historyczne. Książka jako dobro kultury podlega ochronie gwarantowanej przez odpowiednie akty prawne na poziomie krajowym i międzynarodowym. W artykule postulowane jest zapewnienie dostępności do informacji na temat księgozbiorów rozproszonych i przemieszczonych poza granicami kraju, jako do wspólnego światowego dziedzictwa kultury. Będzie to możliwe pod warunkiem ich zlokalizowania i dokumentacji. W odpowiedzi na taką potrzebę Polskie Towarzystwo Bibliologiczne podjęło inicjatywę, w efekcie której w strukturze Biblioteki Narodowej utworzono Pracownię Dokumentacji Księgozbiorów Historycznych. Roczne doświadczenia działalności Pracowni wskazują na potrzebę jej istnienia i pozwalają myśleć perspektywicznie o rozwoju.

Pobrania

Opublikowane

2020-09-21