Księgozbiór kanonickiej Biblioteki Bożego Ciała w XV i XVI w.

Autor

  • Iwona Pietrzkiewicz

DOI:

https://doi.org/10.33077/uw.25448730.zbkh.2003.464

Słowa kluczowe:

kanonicy regularni, historia bibliotek klasztornych, źródła do historii bibliotek, Biblioteka Bożego Ciała klasztoru kanoników regularnych na Kazimierzu pod Krakowem (XV-XVI w.)

Abstrakt

Klasztor kanoników regularnych na Kazimierzu pod Krakowem powstał w 1405 r. przy kościele Bożego Ciała. Zaczątek jego biblioteki stanowiły księgi liturgiczne przechowywane w zakrystii kościoła, wymienione w spisie z 1399 r. W 1407 r. biskup Piotr Wysz przekazał zgromadzeniu swój dom, z m.in. z przeznaczeniem na bibliotekę. Liczebność Biblioteki Bożego Ciała w XV-XVI w. (1200 woluminów) Autorka ustaliła na podstawie analizy źródeł – zachowanych ksiąg i dwóch katalogów bibliotecznych (z 1741, 1811 r.) rejestrujących woluminy będące w posiadaniu biblioteki w badanym okresie. Na ich podstawie Autorka charakteryzuje także zawartość księgozbioru – wydania Biblii oraz dzieła (w tym polonika): teologiczne, ojców Kościoła, kaznodziejskie, prawnicze, filozoficzne, medyczne, encyklopedyczne, historyczne. Kończąc artykuł Autorka zwraca uwagę na ciekawsze wpisy własnościowe na woluminach – zakonników, osób ze środowiska Akademii Krakowskiej, ławników miejskich, innych bibliotek klasztornych (m.in. paulinów, augustianów, karmelitów bosych). Podkreśla jednak, że analiza proweniencji zbioru kanoników regularnych z klasztoru na Kazimierzu wymaga jeszcze szczegółowych badań.

Pobrania

Opublikowane

2020-09-24