Polonicum – definicja pojęcia, zakres doboru materiału, zastosowanie w bibliografii

Autor

  • Halina Mieczkowska

DOI:

https://doi.org/10.33077/uw.25448730.zbkh.2017.54

Słowa kluczowe:

metodyka bibliografii, polska bibliografia retrospektywna, stare druki, polonica

Abstrakt

W artykule zreferowano problemy związane z tworzeniem polskiej retrospektywnej bibliografii narodowej. Przedstawiono krótki zarys historyczny tego zagadnienia (skupiając się na podstawowym wykazie literatury polskiej, czyli Bibliografii Karola Estreichera), podano definicję polonicum funkcjonującą w dzisiejszej praktyce bibliotecznej oraz zasady doboru materiału do bibliografii narodowej. Przy omawianiu poszczególnych kryteriów (terytorialnego, narodowego, tematycznego i językowego) ukazywano na wybranych przykładach piśmiennictwa/wydawnictw z okresu XVI-XVIII w. trudności z realizacją przyjętych zasad typowania dzieł do zespołu polonica.

Pobrania

Opublikowane

2017-06-19

Numer

Dział

Artykuły