Wybrane znaki proweniencyjne ze zbiorów zabezpieczonych Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

Autor

DOI:

https://doi.org/10.33077/uw.25448730.zbkh.2023.830

Słowa kluczowe:

znaki własnościowe - superekslibrisy - ekslibrisy - sygnatury - badania proweniencyjne - zbiory zabezpieczone

Abstrakt

A catalogue contains the most frequent owner’s marks placed in manuscripts and early printed books from restricted collections from University of Warsaw Library. Manuscripts and books were marked with enumerated signatures, supralibros, bookplates, manuscript notes, etc. in advance they were moved to current collection. The aforementioned marks were the main indication of the former collection. Copies of the owner’s marks could be used as an aid in the research of old collections by librarians and scholars interested in provenance research.

Bibliografia

• Chwalewik E., Ekslibrisy polskie XVI i XVII wieku, Wrocław 1955.

• Czapnik M., Książkowe znaki własnościowe i ich znaczenie dla ochrony zbiorów przed kradzieżą, „Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy” 2015, nr 4 (42), s. 17–29.

• Długosz J., Ossoliński zbiór rękopiśmiennych dedykacji autorskich i proweniencyjnych, „Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” 1999, z. 10, s. 243–250.

• Fabiańska A., Sicherstellung von Büchersammlungen und Bibliotheken in den Jahren 1944–1955, [w:] Deutschsprachige Handschriften aus sichergestellten Sammlungen im Bestand der Universitätsbibliothek in Warschau. Dokumentation und Forschungsperspektiven, Hrsg. A. Just, Hamburg 2023, s. 11–33.

• Grońska M., Ekslibrisy, wiadomości zebrane dla kolekcjonerów, Warszawa 1992.

• Kocowski B., Zadania i metody badań proweniencyjnych w zakresie starych druków, „Przegląd Biblioteczny” 1951, nr 19, s. 72–84.

• Pearson D., Provenance Research in Book History, Oxford 2019.

• Piekarski K., O zadania i metody badań proweniencyjnych, Kraków 1929.

• Proweniencyjna Grupa Robocza, [online] https://biblioteka.ossolineum.pl/proweniencyjna-grupa-robocza/ [dostęp 11.12.2023].

• Sajna B., Zychowiczowa M., Rękopiśmienne dedykacje autorskie w zbiorze poloników XVI wieku w Bibliotece Narodowej, [w:] Z badań nad dawną książką. T. 1, red. P. Buchwald-Pelcowa, Warszawa 1991, s. 63–76.

• Sipayłło M., O metodzie badań proweniencyjnych starych druków, „Z Badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi” 1975, z. 1, s. 9–30, [online] https://bookhistory.uw.edu.pl/index.php/zbadannadksiazka/article/view/329 [dostęp 11.12.2023].

• Wagner A., Superekslibris polski. Studium o kulturze bibliofilskiej i sztuce od średniowiecza do połowy XVII wieku, Toruń 2016.

• Wojciechowski M.J., Ekslibris godło bibliofila, Wrocław 1978.

Pobrania

Opublikowane

2024-03-28

Numer

Dział

Raport z badań