The Cyrillic Early Printed Books of Univ and Pochaiv: Peculiarities of Editions, Experience of Scientific Cataloguing

Autor

DOI:

https://doi.org/10.33077/uw.25448730.zbkh.2024.847

Słowa kluczowe:

ukraiński druk książek cyrylickich, cyrylickie starodruki, drukarnia klasztoru Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny (Ławry Uniowskiej) w Uniowie, drukarnia klasztoru Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Poczajowie

Abstrakt

The article deals with the Cyrillic early printed books and one-sheet prints of printing houses of Univ and Pochaiv monasteries (the middle of 17th–18th centuries) from the depository of V. Vernadskyi National Library of Ukraine, which were described for the scientific catalogues. During the copy-by-copy research of Univ and Pochaiv early printed books, many one-sheet editions and editions without titles and source data were discovered, catalogued for the first time, and included in the chronology of the Ukrainian Cyrillic printing. All findings are displayed in the article. Letter by Varlaam Sheptyckyi and counterfeit Univ editions of Euchologions are among them. Univ and Pochaiv publications form an important part of Ukraine’s historical and cultural heritage.

Bibliografia

• Bazyliańskie Studia Historyczne. Vol. 3: Katalog druków cyrylicznych XVI–XVIII wieków w zbiorach biblioteki klasztoru oo. Bazylianów w Warszawie = Kataloh kyrylychnykh drukiv XVI–XVIII stolit’ biblioteky monastyrya oo. Vasylian u Varshavi, ed. R. Lepak, Warszawa 2013.

• Bochkovs’ka V.H., Pochayivs’kyy dukhovnyy oseredok vistoriyi i kul’turi ukrayins’koho narodu XVIII – 30-kh rokiv KHIKH st., Kyyiv 2018.

• Bochkovs’ka V.H., Khaukha L.V., Adamovych V.A., Kataloh vydan’ Pochayivs’koho ta Univs’kohomonastyriv XVIII–XX st. z kolektsiyi Muzeyu knyhy i drukarstva України, Kyyiv 2008.

• Drukarnya Pochayivs’koho Uspens’koho monastyrya ta yiyistarodruky. Zbirnyk naukovykh prats’, Kyyiv 2011.

• Isayevych Ya., Ukrayins’ke knyhovydannya. Vytoky, rozvytok, problemy, L’viv 2002.

• Kyrylychni starodruky 15–17 st. u Natsional’niybibliotetsi Ukrayiny imeni V. I. Vernads’koho, eds. N.P. Bondar, R.Ye. Kysel’ov, T.M. Rosovets’koyi, Kyyiv 2008.

• Kysel’ov R.Ye., Leksyka ukrayins’koyi movy v Pochayivs’kykh vydannyakh XVIII– pershoyi polovyny KHIKH st., Kyyiv 2005.

• Kysel’ov R.Ye., Spetsyfichni osoblyvosti rozkryttya fondiv starodrukiv (na prykladi variantiv pochayivs’koho Trefolohiona 1737 r.), “Naukovi Pratsi Natsional’noyi Biblioteky Ukrayinyimeni V. I. Vernads’koho” 2002, vol. 9, pp. 290–294.

• Lazorak B., «Oustavы bratskyiya sъ poslushanyiem’ dolzhnыmъ khranytyymamъ»: drukovanyy statut bratstva Voskresinnya Khrystovoho v Ostrozi (1760), “Ostroz’ka Davnyna: naukovyy zbirnyk” 2013, vol. 2, pp. 175–218.

• Los’ V.E., Uniats’ka Tserkva na Pravoberezhniy Ukrayini naprykintsi ХVIII – pershiy polovyni ХІХ st. Orhanizatsiyna struktura ta kul’turno-relihiynyyaspekt. Monohrafiya, Kyyiv 2013.

• Rudakova Yu.K., Vstanovlennya vykhidnykh vidomostey vydannya za khudozhnimoformlennyam yak odyn iz shlyakhiv atrybutsiyi (na prykladi paleotypa), [in:] Biblioteka. Nauka. Komunikatsiya: aktual’ni tendentsiyiu tsyfrovu epokhu. Materialy mizhnar. nauk. konf. (Kyyiv, 8–10 zhovtnya 2019 r.). Vol. 1, Kyyiv 2019, pp. 209–213.

• Svintsytskiy Y., Katalohъ knyhъ tserkovno-slavyanskoy pechaty, Zhovkva 1908.

• Ukrainskiye knigi kirillovskoy pechati XVI–XVIII vv. Katalog izdaniy, khranyashchikhsya v Gosudarstvennoy biblioteke SSSR im. V.I. Lenina. Vol. 2, P. 2: L’vovskiye, novgorod-severskiye, chernigovskiye,unevskiye izdaniya 2-y poloviny XVII v., [eds. A.A. Guseva, I.M. Polonskaya], Moskva 1990.

• Zabolotna N., Do istoriyi sluzhinnya rodu Sheptyts’kykh. Ridkisnadrukovana hramota yepyskopa Varlaama, [in:] Materialy Mizhnarodnoyi naukovoyi onlayn-konferentsiyido 155-richchya vid dnya narodzhennya Mytropolyta Andreya, L’viv 2021, pp. 19–25.

• Zabolotna N., Pochayivs’ki Trefolohiony 1777 r. u viddili starodrukiv ta ridkisnykh vydan’ NBUV, “Rukopysnai Knyzhkova Spadshchyna Ukrayiny” 2007, vol. 12, pp. 70–79.

• Zabolotna N., Pochayivs’ki vydannya Akafistiv u ХVІІІ st. Pryklad komponuvannya vydavnychykh konvolyutiv, “Rukopysnai Knyzhkova Spadshchyna Ukrayiny” 2009, vol. 13, pp. 152–168.

• Zabolotna N., Vydannya pochayivs’koho Trebnyka 1771 r. u viddili starodrukiv ta ridkisnykh vydan’ NBUV, “Naukovi Pratsi Natsional’noyi Biblioteky Ukrayinyimeni V. I. Vernads’koho” 2006, vol. 16, pp. 331–335.

• Zapasko Ya., Isayevych Ya., Pam`yatky knyzhkovoho mystetstva. Kataloh starodrukiv,vydanykh na Ukrayini: v 2-kh kn., 3-kh ch., L’viv 1981–1984.

Pobrania

Opublikowane

2024-06-30